De vrijwilligers krijgen een training van drie dagdelen.
Inhoud: levens- of zingevingsvragen van ouderen, gespreksvaardigheden, sterven & rouw.

Aan de hand van casusbesprekingen zullen ze hun kennis en vaardigheden vergroten.
Vervolgens wordt er van hen verwacht om deel te nemen aan intervisiebijeenkomsten.
Voor uitwisseling van ervaring, verdieping van inzichten en ondersteuning.
Deze wordt opgestart met twee bijeenkomsten waarin de methodiek geoefend wordt:
Twee dagdelen aan de hand van casusmateriaal. Hierna gaat de groep zelf verder met intervisie.